Огоот

“ТОП-150” аж ахуй нэгж байгууллагын нэгээр тодорлоо

“ТОП-150” аж ахуй нэгж байгууллагын нэгээр тодорлоо
 top-150Монгол улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ-аас жил бүр тодруулдаг  “ТОП-150” аж ахуй нэгж шалгаруулалтад “Огоот” ХХК  анх удаагаа оролцон шалгуур үзүүлэлтээрээ тэнцэж “ТОП-150” аж ахуй нэгж байгууллагын нэгээр тодорлоо. Энэхүү шалгаруулалт нь улс орны

 нийгэм эдийн засгийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулж буй томоохон аж ахуй нэгжүүдийг дэмжиж урамшуулах, олон нийтэд сурталчилан таниулах зорилготой билээ. 2012 оны  “ТОП-150” –ийн шалгаруулалтанд улсад төлсөн  татварын  хэмжээ, нийт ажиллагсдын  тоо тухайн жилд шинээр бий болгосон  ажлын байрны тоо, компаний нийгмийн хариуцлагын  чиглэлээр хийсэн ажил, санал санаачлага, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхчиглэлээр хийсэн ажил гэх зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэн явагдсан билээ. Амжилты гхамтдаа бүтээлцсэн хамт олон, хэрэглэгч харилцагч та бүхэндээ баярлалаа.