Огоот

Шагналууд

Шагналууд

  • Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс “Татварын албаны өргөмжлөл ” 2010 он
  • Чингэлтэй дүүргийн “ Тэргүүний татвар төлөгч” 2011 он
  • Петровис ХХК “Шилдэг харилцагч алтан цом” 2011 он
  • Чингэлтэй дүүргийн “ Тэргүүний татвар төлөгч” 2012 он
  • Монгол Улсын Засгийн Газар, МҮХАҮТ –аас Монгол улсын  хөгжилд  оруулсан  хувь  нэмрийг үнэлэн олгодог “ТОП 150 Аж Ахуйн Нэгж ” өргөмжлөл  2012 он
  • Монгол Улсын Засгийн Газар, МҮХАҮТ –аас Монгол улсын  хөгжилд  оруулсан  хувь  нэмрийг үнэлэн олгодог “ТОП 150 Аж Ахуйн Нэгж ” өргөмжлөл  2013 он