Огоот

Суудлын авто машин

Урт хугацааны гэрээний дагуу компаниудын албан хэрэгцээний ажил үйлчилгээнд суудлын бүх төрлийн автомашинаар үйлчлэн, ур чадвартай жолоочоор ханган хамтран ажиллана.